Miesiąc Kwiecień poświęcamy na pozyskanie funduszy na rehabilitację dla 11. letniego Bartosza z Nowego Sącza, który potrzebuje codziennych ćwiczeń z rehabilitantami. Mama Bartka robi, co może, aby pokrywać bieżące koszty leczenia syna, jednak w obecnej trudnej sytuacji zmuszona jest prosić o wsparcie. Nie bądźmy obojętni. Pokażmy po raz kolejny ogrom naszych serc. 
Naszym celem jest zebranie 18 240zł, za które fundacja Garda będzie opłacać codzienną rehabilitację Bartka.