Jakie darowizny można odliczyć od podatku dochodowego?

Pomagając innym, pomagasz sobie. Przekazywanie darowizn organizacjom pozarządowym to nie tylko wyraz naszego zaangażowania w życie osób potrzebujących, ale również możliwość zapłacenia niższego podatku. Od czego można odliczyć darowiznę i jak ją udokumentować?

Czym jest darowizna?

Zgodnie z definicją prawną, darowizna jest umową, w której muszą uczestniczyć dwie strony, czyli darczyńca oraz obdarowywany. Darczyńca nie czerpie korzyści finansowych za świadczenie – jest to gest dobrej woli. Darowizna to nie tylko pieniądze, ale również dobra materialne, które możemy przekazać między innymi organizacjom działającym na rzecz pożytku publicznego. Warto pamiętać, że darowizna musi zostać przekazana na określone cele społeczne, które realizuje organizacja. Darczyńcami mogą być osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa – fundacje lub stowarzyszenia korzystają z ofiarności jednych i drugich. 

Komu można przekazać darowiznę?

Darowizny umożliwiają podatnikowi odliczenie ich od dochodu, jednak w kwocie nie większej niż 6% jego wysokości. Dotyczy to wszystkich darowizn przekazanych w danym roku podatkowym, czyli całej sumy przekazanej na cele pożytku publicznego, krwiodawstwa czy kultu religijnego. Przekazanie środków pieniężnych m.in. organizacjom pozarządowym, takim jak fundacje lub stowarzyszenia, daje nam możliwość skorzystania z preferencji przy rozliczaniu PIT. Wówczas odliczeniu od dochodu podlegają darowizny m.in. na działalność charytatywną, pomoc społeczną, wspierania rodzin, ochrony zdrowia, edukacji czy działalność na rzecz ochrony praw dziecka, mniejszości narodowych czy osób niepełnosprawnych. W przypadku wątpliwości, czy jesteśmy upoważnieni do uzyskania ulgi podatkowej, można posłużyć się Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdzie są szczegółowo omówione cele, które upoważniają podatnika do odliczenia darowizny. Nie wszystkie darowizny obniżają podatek dochodowy. Dotyczy to darowizn na rzecz osób fizycznych, związków zawodowych, państwowych i samorządowych jednostek publicznych, czyli szpitali, szkół, sądów, uczelni, bibliotek oraz administracji rządowej.

Odliczanie darowizn w zeznaniu rocznym

Udokumentowanie darowizn w celu uzyskania ulgi podatkowej jest bardzo proste. Wystarczy tylko podczas wypełniania deklaracji podatkowej (PIT) wskazać na formularzu dane pozwalające zidentyfikować obdarowanego, kwotę przekazanej darowizny oraz kwotę odliczenia. Jeżeli przekazujemy darowiznę w formie pieniężnej potwierdzeniem jest dowód wpłaty, czyli np. potwierdzenie przelewu z naszego konta bankowego, zawierające pełne dane darczyńcy i obdarowanego. Warto pamiętać, że przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego to nie darowizna. Te dwie kwestie są od siebie niezależne. Darowizny można odliczyć od dochodu, obniżając wysokość podatku dochodowego do zapłaty. Niezależnie można przekazać 1% podatku, co nie wpływa na wartość darowizn.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart