Nikodem Bodziony

Nikodem od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe. W czasie porodu doszło do niedotlenienia, wylewu, obrzęku mózgu oraz do ciężkich urazów. Pierwsze tygodnie życia Nikodem spędził na Oddziale Intensywnej Terapii w Prokocimiu walcząc o życie. Walkę tę wygrał ,teraz walczy o zdrowie. W chwili obecnej Nikodem ma 16 lat ,porusza się na wózku inwalidzkim i ma zaburzony rozwój mowy. Ciężka i intensywna rehabilitacja trwająca od 5. tygodnia życia oraz wyjazdy na specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne pozwalają na dalszy rozwój i na to, aby Nikodem mógł coraz lepiej funkcjonować. Nikodem korzysta z wielu form terapii, co wiąże się z dużymi wydatkami. Koszt miesięcznej rehabilitacji to ok. 2500 tyś. zł.
Shopping Cart