§1

Określenie Właściciela Platformy

 1. Właścicielem platformy dobryfundusz.com jest:
  Fundacja GARDA
  z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz, ul. Konstanty 16
  NIP: 7343543407 REGON: 365703380 KRS: 0000643090
  E-mail: kontakt@dobryfundusz.com

§2

Postanowienia ogólne

 1. Portal dobryfundusz.com [dalej Portal] udostępnia platformę służącą do przekazywania datków pieniężnych przez firmy oraz osoby fizyczne na rzecz podopiecznych Fundacji Garda  działającą w oparciu o niniejszy Regulamin [dalej Regulamin].
 2. Odwiedzający [dalej Odwiedzający] jest to osoba wyłącznie przeglądająca zawartość Portalu.
 3. Użytkownik [dalej Użytkownik] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca wpłat za pośrednictwem portalu.
 4. Usługi dostępne na Portalu są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§3

Warunki ogólne udostępnienia Portalu

 1. Portal jest udostępniony publicznie pod adresem strony internetowej dobryfundusz.com.
 2. Dostęp do informacji zawartych na portalu nie wymaga rejestracji.

§4

Płatność

 1.  Dokonywanie płatności na rzecz podopiecznych Fundacji Garda realizowane jest za pośrednictwem platformy PayU S.A.

§5

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Portalu bez pisemnej zgody Portalu.

§6

Ochrona prywatności

 1. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez właściciela Portalu (Fundacja GARDA, ul Konstanty 16/15, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343543407, REGON: 365703380, KRS: 0000643090)
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres email wysyłanych przez właściciela Portalu (Fundacja GARDA, ul Konstanty 16/15, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343543407, REGON: 365703380, KRS: 0000643090).

§7

Środki techniczne

 1. W celu korzystania z Portalu, w tym przeglądania firm/ogłoszeń, dodawania komentarzy/ocen oraz nowych firm niezbędne jest:
  • urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa skryptów Java,
  • akceptacja wykorzystywania plików cookies.

§8

Odpowiedzialność

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne korzystanie ze stron Portalu przez Użytkownika/Odwiedzającego.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Portalu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Portalu
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.